Primària: Dansa Catalana

Cada idioma i cultura és una manera diferent de veure la vida

Descripció del recurs: Oferim un recurs de jocs i danses catalanes i d’arreu enfocat als alumnes de primer a sisè de primària. Com a part del currículum regular de música, o per a la preparació d’alguna festivitat amb tota l’escola per a l’exhibició de danses populars.

Recurs de 4 hores de durada. Primerament es farà una avaluació inicial i presentació a l’aula amb la PDI, i seguidament iniciarem l’aprenentatge de les danses.

En aquestes sessions aprendrem:

 • Situació geogràfica de Catalunya
 • Escalfament amb Sardana tecno
 • C.Inicial: El tio fresco, el ball de la maniera etc.
 • C.Mitjà: els 7 salts, cercle circassià, etc.
 • C.Superior:  ball cascavells,  ball de cintes, etc.
 • Ballada i repàs dels conceptes apresos amb la maleta didàctica

Objectius del curs:

Els objectius  a assolir i els valors que es promouren durant l’activitat: 

 1. Realitzar patrons de moviment, jocs motrius, esquemes rítmics i melòdics amb la veu, el cos i instruments.
 2. Interès pel coneixement de cançons i danses tradicionals catalanes.
 3. Comprendre el significat de cançons i danses tradicionals catalanes i la seva inserció en la història 
 4. Percepció que a través de la participació i de l’interès s’arriba a la satisfacció en l’experiència artística. 
 5. Realització de danses, exercicis corporals i jocs motrius, acompanyats de seqüències sonores, cançons i obres musicals catalanes. 
 6. Valoració de l’atenció, respecte i cooperativitat en el grup de ball assignat. 

Necessitats tècniques: Per a la primera part farà falta un projector o PDI amb altaveus per poder conectar el Pen drive.

Per a la segona part de disposar d’un espai diàfan amb equip de so i microfon per a fer la ballada.

Dia i  Durada de l’activitat: Activitat de quatre hores de durada, dies pactat.

On es realitza: Al vostre propi centre

Nombre d’alumnes: Grup classe, entre 10 i 25 alumnes aproximadament.

Preu: 3€ alumne. El pagament es farà abans de realitzar l’activitat. Aquesta activitat està subvencionada per la Diputació de Girona.

Necessitats tècniques: Haurem de disposar d’un espai diàfan, pot ser l’aula ordinària d’infantil, al gimnàs o aula de psicomotricitat, un parell de cadires baixes.

 

Video Recurs de dansa Catalana: https://www.youtube.com/watch?v=yvIJHyYtWsQ